Direct contact opnement

Laatste nieuws

Werkbezoek minister Slob en wethouder van Willingen

8 januari 2019 hebben minister voor...
Lees verder

Programma ouderworkshops voorjaar 2017

Ouderworkshop vormen een belangrijk onderdeel van ons behandelprogramma. We organiseren ouderworkshops zodat jullie als ouders inzicht krijgen in een aantal wetmatigheden van de toegepaste gedragsanalyse (ABA) en deze ook thuis kunnen toepassen. Een goede afstemming tussen de benadering van uw kind thuis en op De Toren is cruciaal. Zo zijn we het duidelijkst voor onze kinderen en daarmee het meest effectief. Tevens is het leuk en leerzaam om als ouders ervaringen met elkaar te delen.

De 'wetmatigheden' zijn:
- bekrachtiging van gedrag: het gedrag dat je bekrachtigt dat neemt toe.
- attitude: het belang van de acceptatie en het volle vertrouwen in je kind als basis. Juist die dingen die je zo graag anders zou willen zien, lijken vaak precies die dingen waar je kind zich -negatief gezien- in vastbijt.
- ongewenst gedrag: hoe te reageren op ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag heeft een functie. Vaak is dit een taak vermijden of aandacht willen. Het is belangrijk datgene wat dit gedrag bekrachtigt -in stand houdt- achterwege te laten.

Hoe bovengenoemde in zijn werk gaat leggen we in detail uit. We hebben daarbij zeker ook aandacht voor wat er in het gezin speelt.

Belangrijk! We communiceren de data van de workshops ver vooruit om iedereen de kans te geven het te organiseren hierbij aanwezig te zijn. Ook grootouders of andere mensen die jullie helpen in de zorg rondom jullie kind zijn van harte welkom.

In verband met nieuwe aanmeldingen herhalen we de eerste workshop. Deelnemers van de eerste en geslaagde workshop hoeven niet opnieuw deel te nemen. Dit mag natuurlijk wel.

-  Donderdag 6 april 19.30 – 21.30 uur onderwerp Bekrachtiging.

-  Donderdag 20 april: 19.30 – 21.30 uur onderwerp Attitude.

-  Donderdag 18 mei: 19.30 – 21.30 uur onderwerp Ongewenst gedrag.