Direct contact opnement

Laatste nieuws

Werkbezoek minister Slob en wethouder van Willingen

8 januari 2019 hebben minister voor...
Lees verder

Stichting Vrienden van autismehuis

Begin 2017 is de Stichting Vrienden van autismehuis opgericht. Het doel van de stichting is om middelen te generen voor jonge kinderen met autisme die niet gerealiseerd kunnen worden uit het reguliere zorgbudget maar die hard nodig zijn voor een optimale begeleiding en leeromgeving.

Zie voor meer informatie de website www.stichtingvriendenvanautismehuis.nl