Direct contact opnement

Laatste nieuws

Werkbezoek minister Slob en wethouder van Willingen

8 januari 2019 hebben minister voor...
Lees verder

Ouders

Om een effectief programma te bieden achten we het van groot belang een goede invulling te geven aan communicatie en afstemming met de ouders/verzorgers van de kinderen. Belangrijk is samenwerking op het gebied van  doelen, methodiek en werkwijzen. We verwachten van ouders een actieve bijdrage. Op verschillende manieren krijgt de bijdrage vorm, te weten:

1. Afstemming en communicatie

Elk kind heeft een dagmap voor de dagelijkse afstemming. Graag lezen wij daarin eventuele vragen en bijzonderheden zoals verjaardagen of zaken belangrijk voor het kind. Ook lezen wij graag wat een kind het weekeinde heeft gedaan en hoe hij dit heeft beleefd. De begeleiders beschrijven kort de bijzonderheden van de dag op De Toren en eventuele vragen aan de ouders/verzorgers.  

De Toren brengt met regelmaat een nieuwsbrief uit voor ouders met nieuws en informatie.

2. Onderdeel van het team

We verwachten van ouders/verzorgers dat zij zich als actieve deelnemers van de begeleiding van hun kind opstellen. De Toren wil ouders zoveel mogelijk betrekken bij de begeleiding en het programma van het kind door hen regelmatig een dagdeel op De Toren uit te nodigen. Ouders zullen dan meelopen met het kind en in gesprek gaan over specifieke probleemsituaties thuis alsmede het inzetten van de principes van ABA in de thuissituatie. Indien voor een situatie begeleiding aan huis gewenst is zal dit in overleg worden ingepland. In het eerste gesprek zullen we een beknopt plan opstellen zodat we werken aan de hand van leerdoelen.  

3. Ouderavonden

We organiseren voor alle ouders en bij de kinderen betrokken professionals op drie avonden een workshop. We verwachten van ouders dat zij hierbij aanwezig zijn. Een korte beschrijving en de voorlopige data vindt u hier.

4. Evaluatie voortgang "individueel Ontwikkelplan"

Elk half jaar bespreken we de voortgang van het kind. De basis van dit gesprek vormt het Individueel Ontwikkelplan.