Direct contact opnement

Laatste nieuws

Werkbezoek minister Slob en wethouder van Willingen

8 januari 2019 hebben minister voor...
Lees verder

Co-Creatie De Toren

Omdat voor deze kinderen de wisselwerking tussen zorg en onderwijs cruciaal is is er al in de opstart van De Toren contact gelegd met onderwijs en zorg. In het zogenaamde 'Co-Creatie De Toren' werken het samenwerkingsverband 2305, cluster II, gemeenten, prof. drs. Dolf van Veen en zelfstandig adviseur Jeugd en Onderwijs Jaap van Petegem samen met autismehuis voor een goede positionering, opzet, financiering en start van de Toren.

Tevens is op advies van de door de Co-creatie gevraagde werkgroep orthopedagogen met afgevaardigden van gemeenten, De Toren, Cluster II en het samenwerkingsverband de klankbordgroep orthopedagogen gestart. Elk kwartaal bespreken de gedragsanalisten van De Toren met de orthopedagogen van de drie verschillende SO scholen in Zwolle (De Ambelt, Kentalis, De Twijn) de voortgang van alle kinderen op De Toren om een optimale afstemming tussen het programma op De Toren en het onderwijs te waarborgen.