Direct contact opnement

Laatste nieuws

Werkbezoek minister Slob en wethouder van Willingen

8 januari 2019 hebben minister voor...
Lees verder

Programma

Kinderen zijn tien dagdelen per week aanwezig op De Toren. Tussen 8:45 en 9:00 uur zijn de kinderen welkom. Om 9:00 uur start het programma. De dag kent een vaste indeling. Blokken van intensief werk en spel worden afgewisseld met een moment van pauze, buitenspelen en lunch. Tussen 15:00 en 15:15 uur worden de kinderen opgehaald.

Het programma van De Toren bestaat uit zeven fases. Elk kind doorloopt deze fases in eigen tempo, afhankelijk van de ontwikkelingssnelheid van het kind. Het programma start met een assessment. In deze fase leren we het kind kennen, wat het kind leuk vindt en leert het kind ons en de methode kennen. Daarnaast brengen we het niveau van ontwikkeling per gebied nauwkeurig in kaart. Dit vormt de basis voor het eerste Individueel Ontwikkelplan van het kind. We werken met individueel maatwerk aan het leren van nieuwe vaardigheden en vaardigheden die het kind reeds beheerst. Aan tafel, in spel en ook in pauzes (zindelijkheid, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid). Het generaliseren van het geleerde is vervolgens belangrijk. Wanneer het kind de vaardigheden beheerst om in een groep (max. 5 kinderen) te kunnen leren en van andere kinderen kan leren gaat een kind op natuurlijke momenten in de dag deelnemen aan groepsmomenten zoals kring. Deze momenten breiden we steeds verder uit tot een dagprogramma in een kleine groepssetting. Dit is tevens het moment om gericht een schooladvies te bespreken met ouders en op zoek te gaan naar een passende school. In goed overleg met de betreffende school en ouders zal het kind met begeleiding vanuit De Toren (zogenaamde schaduw) vanuit De Toren gefaseerd overstappen naar de school.

De Toren biedt een intensief programma. Voor de weken en dagen dat we gesloten zijn zie het vakantierooster.

Samenwerking

Onderwijs
De doelstelling van De Toren is dat de kinderen uitstromen naar een vorm van onderwijs. Om deze overgang goed te laten verlopen zijn goede contacten met de (speciaal onderwijs) scholen in de regio en het regionale samenwerkingsverband erg belangrijk. De Toren investeert in de samenwerking met het onderwijs.  

Indien het voor een kind niet noodzakelijk is de behandeling op De Toren te volgen en voldoende heeft aan begeleiding in de school- en/of thuissituatie kan in overleg met ouders en school gekozen worden voor ambulante begeleiding van autismehuis. 

Logopedie

Elke week is de logopediste, Sylvia van der Salm, een dag op De Toren. Zij neemt bij elk kind dat start op De Toren een observatie af om te beoordelen of logopedie waardevol is ter ondersteuning van de behandeling. De logopediste werkt vervolgens wekelijks met het kind. Samen met de mentor vertaalt de logopediste de doelen en opdrachten naar opdrachten die dagelijks met het kind worden geoefend. De doelen van de logopediste maken onderdeel uit van het Individueel Ontwikkelplan van het kind.  

Fysiotherapie

De Toren werkt samen met fysiotherapeute, Marjette Slob van Kinderfysio de Regge. Marjette is wekelijks op de Toren. Zij begeleidt de kinderen in de ontwikkeling van de fijne en grove motorische vaardigheden die extra aandacht nodig hebben. Hierbij werkt ze samen met de individueel begeleider van het kind die de oefeningen dagelijks doet met het kind. De adviezen van de fysiotherapeute worden verwerkt in het Individueel Ontwikkelplan van het kind. 

Sensorische Informatieverwerking

De Toren werkt samen met therapeut sensorische informatieverwerking, Cor Reusen is werkzaam bij estaSI en het CCE. In overleg observeert Cor het kind en brengt in kaart hoe de prikkelverwerking van het kind verloopt. Vervolgens vertaalt hij dit naar doelen en praktische adviezen, die hij bespreekt met de casemanager en individueel begeleider. De input van Cor wordt verwerkt in de doelen van het Individueel Ontwikkelplan van het kind.   

foto Cor