Direct contact opnement

Laatste nieuws

Werkbezoek minister Slob en wethouder van Willingen

8 januari 2019 hebben minister voor...
Lees verder

Voor wie

De Toren biedt 15 ontwikkelplekken voor kinderen in de (aanmeld)leeftijd van 3 tot en met 9 jaar, die een bijzondere onderwijsbehoefte hebben waardoor zij uitvallen of dreigen uit te vallen uit het (speciaal) basis onderwijs. De kinderen hebben een diagnose autisme. De op de voorgrond staande autistische stoornis belemmert hen te leren en ontwikkelen. Belangrijk is dat ouders achter de behandeling op De Toren staan en actief mee willen werken aan de behandeling. Zo volgen ouders de door De Toren aangeboden ABA ouderbegeleiding, dragen zij bij aan het opstellen van de leerdoelen en zorgen zij voor een goede afstemming tussen De Toren en thuis. Het doel van De Toren is dat het kind uitstroomt naar het (basis) onderwijs. De periode dat een kind op De Toren een ontwikkelplek heeft op De Toren is gemiddeld 3 jaar. Deze verschilt per kind en loopt uiterlijk door tot einde basisschoolleeftijd.

Aanmelden

Ouders en scholen kunnen een oriënterend gesprek aanvragen om te onderzoeken in hoeverre De Toren passend is bij een kind. In overleg met ouders, huidige school en de betreffende gemeente wordt vervolgens besproken of De Toren een geschikte plek kan zijn. Indien nodig en als het kind op school heeft gezeten binnen het regionale samenwerkingsverband 2305 wordt het CTT betrokken bij dit gesprek.

Een plek op De Toren wordt gefinancierd door de gemeente waar het kind woont (Jeugdzorg). autismehuis begeleidt u bij de aanvraag voor een beschikking. Na akkoord van de betreffende gemeente zal een intake gesprek worden ingepland met de ouders. 

De Toren heeft ruimte voor ca. vijftien kinderen. Wilt u weten of uw kind in aanmerking komt voor een plek op De Toren neem dan contact op.