Direct contact opnement

Laatste nieuws

Werkbezoek minister Slob en wethouder van Willingen

8 januari 2019 hebben minister voor...
Lees verder

ABA en Growing Minds

Steven R. Wertz (BCBA) is de grondlegger van het Growing Minds Programma in de Verenigde Staten. Binnen dit programma wordt de wetenschappelijk effectieve ABA methode gecombineerd met een respectvolle en liefdevolle houding en motiveert hij kinderen tot leren met spel en sociale interactie.  

Het is bewezen dat de houding van de begeleider en ouder bepalend is voor de ontwikkeling van een kind met autisme. Nienke Peters- Scheffer gaat in haar studie in op het belang van een goede attitude en kwaliteit van de begeleiders. Dr. V. Marc Durand beschrijft waardevolle en praktische guidelines in het boek Optimistic Parenting. 

Jonge kinderen leren door te spelen. Spel motiveert het kind. Steven benut zijn zeer ruime ervaring in de op spel gebaseerde methoden om zichzelf leuk, interessant en aangenaam te maken voor het kind. Spel inspireert kinderen affectief te zijn en het gezelschap van anderen te waarderen.  

Steven is betrokken bij De Toren. Hij draagt zorg voor de kwaliteit van de begeleiding en denkt mee in de programma's van de kinderen. Dit doet hij via internet vanuit de VS en 2x per jaar is hij in Nederland en bezoekt hij De Toren. Als ambassadeur van De Toren heeft hij in november 2015 een workshop verzorgd voor ouders en professionals. Marjoleine Leliveld en Esther Sjouke zijn Growing Minds Practioners in Nederland en werkzaam voor de Toren.

Voor meer informatie over Steven R. Wertz zie www.autism-programs.com.

Steven en congres