Direct contact opnement

Laatste nieuws

Werkbezoek minister Slob en wethouder van Willingen

8 januari 2019 hebben minister voor...
Lees verder

Klachtencommissie

Wat is een klacht?
Een klacht is een uiting van ongenoegen en kan overal over gaan. Een klacht in de zorg kan over meer gaan dan alleen over fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die volgens u anders hadden moeten of kunnen verlopen. De aard en de ernst van de klachten kunnen dus zeer verschillend zijn.

Klachtenregeling
We hopen natuurlijk dat het niet nodig is maar waar gewerkt wordt kan ook een fout gemaakt worden of miscommunicatie ontstaan. Daarom heeft autismehuis een klachtencommissie, hierin zitten een aantal collega`s en iemand van de oudercommissie.

Uw klacht eerst bespreken
Als u een klacht heeft, is het zinvol er eerst met uw hulpverlener of met de directie over te praten. Veel klachten ontstaan door misverstanden, die in een gesprek rechtgezet kunnen worden. Een hulpverlener heeft er recht op om te weten dat u niet tevreden bent. Uw klacht geeft hem de kans iets te herstellen en te verbeteren, dat kan ook andere cliënten ten goede komen. Een klacht met een hulpverlener bespreken is niet makkelijk.
Een aantal tips over de aanpak van zo'n gesprek: 

  • Reageer zo snel mogelijk
  • Maak een aparte afspraak als uw kwestie niet snel kan worden afgedaan
  • Schrijf op waarover u wilt praten
  • Bedenk van tevoren wat u met het gesprek wilt bereiken
  • Probeer het gesprek zo zakelijk mogelijk te houden
  • Neem zo nodig iemand mee ter ondersteuning
  • Wees bereid samen tot een oplossing te komen
  • Geef uw hulpverlener de kans zaken te herstellen

 

Externe klachtencommissie
Heeft u het gevoel dat uw klacht na het doorlopen van de interne klachtenprocedure niet naar tevredenheid is afgehandeld, of wilt u direct de klacht extern indienen, dan kunt u zich wenden tot de externe klachtencommissie:

Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK), 
Ambtelijk secretariaat, Postbus 398, 3740 AJ, te Baarn. 
Ook kunt u dit doen via het mailadres info@klachtkinderopvang.nl

Autismehuis is bij deze stichting aangesloten. Als u uw klacht hier aanhangig maakt, wordt deze door een onafhankelijke commissie behandeld. Een klachtenformulier voor het indienen van een klacht is te downloaden via de site www.klachtkinderopvang.nl.