Direct contact opnement

Laatste nieuws

Werkbezoek minister Slob en wethouder van Willingen

8 januari 2019 hebben minister voor...
Lees verder

Visie & Missie

Zo’n 25 jaar geleden begon het aantal mensen met autisme explosief te stijgen. Had in 1970 nog maar 1 op de 2500 mensen autisme, nu is dat 1 op de 100 mensen. De groei is grotendeels te verklaren. Sinds 1970 is de definitie van autisme breder geworden, ook is de stoornis bekender geworden en makkelijker bespreekbaar. Daarnaast vereist de huidige maatschappij dat men steeds meer en steeds sneller informatie tot zich kan nemen. Iets waar iemand met autisme juist moeite mee heeft. Kon je vroeger nog wegkomen met “pietje doet een beetje vreemd”, tegenwoordig vallen kinderen met autisme steeds sneller door de mand. Meekomen wordt lastiger met uitval als gevolg.

Visie
Door contact en spel bewerkstelligen we positieve ervaringen en waar mogelijk groei. Dit gaat op basis van overzicht voor kinderen en vanuit een positieve grondslag naar kinderen.
Autismehuis is de professionele verwezenlijking van een alsmaar groeiende vraag naar beter passende en stimulerende zorg voor kinderen en jongeren met autisme in Nederland. Autismehuis doet dit door een speciale en passende plek te creëren. Op deze plek wordt de volledige zorg en ondersteuning geboden die ieder kind individueel nodig heeft.
Door de zorg in samenspraak met het onderwijs en de bestaande zorgstructuur te organiseren, creëren we een transparante en interactieve vorm van hulpverlening. Ook ouders worden intensief betrokken bij de begeleiding van hun kind(eren) en/of jongeren. Hierdoor  zorgen we ervoor dat er een stevig fundament gecreëerd wordt en dat we niet een op zichzelf staande zorgorganisatie zijn.

Missie
Wij bieden een veilige en gestructureerde omgeving en streven ernaar om maximaal resultaat uit de ontwikkelingsmogelijkheden te halen. We gaan op zoek naar de krachten en mogelijkheden en nemen de minder ontwikkelde kant mee in ons begeleidingsplan. Wij streven naar flexibiliteit, zelfredzaamheid, zelfstandigheid, sociale vaardigheid en vooral een goede kwaliteit van leven. “Gewoon waar het kan en bijzonder waar nodig”, samen op weg naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de toekomst.